Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Kadrowo- Płacowy (KP)

Kierownik Referatu Kadrowo-Płacowego
Ewa Jędrzejewska
tel 22 5109 716
e-mail: ewa.jedrzejewska@zabki.pl

Do zadań Referatu Kadrowo - Płacowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
2) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie;
3) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
4) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych dla potrzeb Urzędu;
5) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze;
6) przygotowywanie propozycji upoważnień pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym wydawania decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie ewidencji upoważnień;
7) kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
8) przygotowywanie oraz przekazywanie do ZUS dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na emeryturę bądź rentę;
9) prowadzenie spraw z zakresu odbywanych w Urzędzie staży oraz prac interwencyjnych;
10) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji wydatków osobowych i podróży służbowych;
11) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz książki wyjść pracowników poza Urząd w czasie przewidzianym na pracę;
12) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją polityki szkoleniowej pracowników Urzędu;
13) przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.