Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

05-091 Ząbki, ul. 3-go Maja 14
tel/fax 022 781-72-45, 762-92-24, 0501 689 970
email: kolotpdzabki@op.pl, www.kolotpd.koti.pl
konto: 63800600000022347020040001

Koło TPD działa od października 2001 roku. Powstało z inicjatywy pani Elwiry Kurzajewskiej (przewodniczącej) i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jest to jedyna tego typu placówka TPD samopomocowa w powiecie wołomińskim. Do Koła należy 28 członków. Podopieczni charakteryzują się różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. Najwięcej osób jest z porażeniem mózgowym, poza tym są niedowidzący, niepełnosprawni z upośledzeniem umysłowym, niedorozwojem mózgu, Zespołem Downa, Turnera, rozszczepem kręgosłupa, astmą oskrzelową, białaczką, nowotworem mózgu i z porażeniami powypadkowymi.

Dzięki życzliwości Urzędu Miasta otrzymaliśmy lokal przy ulicy 3-go Maja 14, gdzie mieścimy się do dziś. Nasza działalność z roku na rok rozwija się, zwiększa się zakres oferowanych zajęć. Podopieczni Koła mają rehabilitację ruchową, hydromasaż, zajęcia twórcze, komputerowe, logopedię, reedukację, koło filatelistyczne. Zajęcia te odbywają się w utworzonych pracowniach: komputerowo-reedukacyjnej, plastycznej z aneksem kuchennym, rehabilitacyjnej z hydromasażem, logopedycznej.
Przygotowywana jest również pracownia do zajęć integracji sensorycznej i doświadczania świata.

Co roku przy wsparciu finansowym PCPR wyjeżdżamy na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Ponadto organizujemy wycieczki, uczestniczymy w imprezach sportowych (Igrzyska dla Niepełnosprawnych na Targówku). Kilka razy w roku organizujemy wystawy naszych prac ręcznych. Czynnie uczestniczymy w życiu społecznym miasta, w różnych imprezach, przedsięwzięciach (festynach, szkoleniach, akcjach). Sami również organizujemy uroczystości integracyjne, otwarte dla społeczności lokalnej.

Ząbkowskie Koło TPD Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej jest organizacją pozarządową, niedochodową, dlatego potrzebuje wsparcia finansowego i pracy wolontariuszy.
Zebrania członków Koła TPD odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w siedzibie przy ul. 3-go Maja 14. Zapraszamy do nas niezrzeszonych jeszcze niepełnosprawnych i chętnych do pracy wolontariuszy.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

"Do niespornych prawd należy i ta, że żadne dziecko nie przyszło na świat
na własną prośbę. Darem istnienia obdarzyli je rodzice.
Ale dar ten bez daru dodatkowego w postaci zapewnienia odpowiednich
warunków przekształca się w krzywdę wyrządzoną"

prof. T. Kotarbiński

Szanowni Państwo,

Jesteśmy więc wszyscy odpowiedzialni za warunki w jakich żyją dzieci. Szczęśliwe dzieciństwo jest uwarunkowane prawidłowym rozwojem osobowości,
a więc zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych oraz miłości i poczucia bezpieczeństwa.
To dzięki Państwa wsparciu nasza organizacja istniejąca już prawie 90 lat może nadal poprzez organizowanie różnych form opieki pomagać dzieciom i rodzinom najbardziej potrzebującym tej pomocy. Chronić je przed osamotnieniem i życiem poniżej minimum socjalnego.
Prosimy o podzielenie się wypracowanym przez Państwa dobrem poprzez wpłacenie 1% podatku dochodowego na naszą organizację.
Podatnik na dokonaniu takiej wpłaty nic nie traci, a zyska organizacja której przekażemy 1% podatku.
Mamy szansę, żeby zamiast oddawać nasze pieniądze Urzędowi Skarbowemu, zainwestować je w realizację działań na rzecz potrzebujących dzieci.

I Ty możesz pomóc?

Przekazując 1% z Twojego podatku możesz sprawić by na twarzach naszych dzieci jak najczęściej gościł uśmiech!

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w Ząbkach składa serdeczne podziękowanie WSZYSTKIM ofiarodawcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali 1% swojego podatku na rzecz naszych podopiecznych. Dzięki Państwa ofiarności w 2009 roku udało się nam zebrać kwotę 27 000zł
Pozyskane dzięki Państwu środki finansowe pozwalają nam prowadzić bieżącą działalność w zakresie wszechstronnej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc również i w tym roku.
Pragniemy przypomnieć, że chcąc wesprzeć naszą organizację, na oświadczeniu podatkowym, w rubryce : "Wniosek o przekazanie 1% podatku" należy wpisać dane:

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO,
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające"
1% DLA TPD ZĄBKI
NR. KRS: 0000134684

Za wszystkie wpłaty serdecznie DZIĘKUJEMY!

Szczegółowe informacje o naszej działalności można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Koła TPD w Ząbkach, przy ul. 3- Maja 14, od poniedziałku do piątku w godz. 16-20 oraz we wtorek w godz. 10 -12 lub pod numerami tel. 507 890 420; 22 781 72 45.

Przewodnicząca Koła
Elżbieta Kołodziejek