Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Pogoda: Temperatura 18°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Ryszard Żbikowski

Ryszard Żbikowski

Urodzony 6.08.1935 w Zambskach St. powiat Pułtusk.
W roku 1945 rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Zambskach St. a następnie w Psarach. W roku 1951 ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w szkole zawodowej w Pułtusku. W latach 1953 - 1961 był członkiem ZSL w Zambskach St. W roku 1955 powołany został do odbycia służby wojskowej w 28 pp w Przasnyszu. W pułku tym ukończył podoficerską Szkołę Piechoty, otrzymując stopień kaprala. W roku 1965 przeniesiony został do pracy w Ząbkach, stał się także mieszkańcem Ząbek. Pracując ukończył szkołę średnią. W roku 1977 ukończył szkołę chorążych w Łodzi. W latach 1974-1982 był Radnym MRN w Ząbkach.
Zawsze interesowała go historia naszej miejscowości. Gdy zaproponowano mu napisanie monografii Ząbek, z wielkim zapałem podjął się tego dzieła. Było to niezbędne w celu ustanowienia herbu dla Ząbek. Ogłoszono konkurs na projekt herbu. Powołana komisja specjalna pod jego przewodnictwem uznała projekt Ryszarda Żbikowskiego za najlepszy i w dniu 29 maja 1987 roku zatwierdzono herb jego pomysłu.

Ryszard Żbikowski zadbał o to, by herb Ząbek w pełni odpowiadał prawdzie historycznej.
I tak, po lewej stronie herbu jest wizerunek orła białego w koronie, który jest kopią orła z nagrobku króla Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej.
Złota korona jest symbolem dawnej władzy królewskiej oraz symbolizuje wieś królewską, jaką przed wiekami była Wola Ząbkowa. Powstała ona w 1560 roku, przy drodze łączącej Pragę ze wsią Klębowo (dzisiejszy Klembów).

Zielony listek topoli upamiętnia istnienie bogatego drzewostanu, symbolizuje życie, świadczy o ochronie środowiska, wreszcie, przypomina urodzonego w Ząbkach w 1787 r. wielkiego biologa, Michała Szuberta.
Dolna część herbu to murek z czerwonej cegły, świadectwo istnienia licznych cegielni na terenie miasta.

Po przejściu na emeryturę, w 1985 r. Ryszard Żbikowski podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Ząbkach na stanowisku Inspektora ds Obrony Cywilnej. Wiele czasu poświęcał też pracy społecznej, będąc przez 12 lat społecznym kuratorem Sądu Rejonowego dla W-wy Pragi, Wydział dla Nieletnich. Był też instruktorem szkolenia kierowców, oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadził pogadanki w szkołach i zakładach pracy. Od 1990 roku pracował w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica", gdzie pełnił funkcję Komendanta Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dorobku pisarskim oprócz wspomnianej monografii Ząbek ma wiele artykułów zamieszonych w gazecie "Co słychać?", oraz prace:
"Działalność konspiracyjna AK. Ząbki", "Walki 1DP im. T. Kościuszki", "W służbie narodu".

Wydał też książki:

W cieniu Stolicy. Zarys dziejów Ząbek, Ząbki 1988.
Dzieje miasta-ogrodu, projektu Ząbek autorstwa architekta Tadeusza Tołwińskiego z 1912 roku.
Autor książki jest wielkim zwolennikiem powstania miasta-ogrodu, chętnie odwiedza urokliwe zakątki miasta wspominające niedoszły projekt.
"W cieniu stolicy" było prawdopodobnie pierwszą napisaną historią Ząbek. Szczegółowo przedstawiono dzieje miasta, opisano ważne wydarzenia z życia miasta. W książce nie brakuje nazwisk tych, którzy zasłużyli się dla rozwoju miasta. Autor przeprowadził wiele rozmów z mieszkańcami, słuchając wspomnień i doświadczeń swoich rozmówców. Dzięki temu tak solidnie zostało opisane utworzenie parafii i cmentarza, powstanie straży pożarnej i klubu sportowego, a nawet powstanie poczty.

Ząbki - dzieje, ludzie, miasto. Ząbki 2006.
Po osiemnastu latach od napisania "W cieniu stolicy", Ryszard Żbikowski ponownie powrócił do ząbkowskich dziejów i napisał kolejną książkę.
Zawiera ona ogromny zasób wiedzy historycznej o Ząbkach i regionie. Zawiera dzieje miasta i ludzi, którzy tworzyli historię społeczeństwa Ząbek. Przywołuje patriotyczne sylwetki tych, którzy stawali do boju, gdy Ojczyzna była w potrzebie.
Bohaterstwo i patriotyzm w czasie zrywów narodowowyzwoleńczych, udział mieszkańców w Powstaniu Listopadowym pod dowództwem Leona Drewnickiego, późniejszego majora i mieszkańca Ząbek. Bitwa pod Ossowem w 1920 roku, wojna obronna 1939, walka z okupantem hitlerowskim i wreszcie szturm Berlina - publikacja przedstawia wiele z tych tragicznych i chlubnych chwil z historii naszej Ojczyzny, których udziałem byli mieszkańcy Ząbek.

Ryszard Żbikowski zawsze interesował się historią drugiej wojny światowej. Poświęcił tamtym czasom kilka publikacji, m.in. Walki nad Narwią i Bugiem.
Obecnie pracuje nad książką o poległych mieszkańcach Ząbek w obozach hitlerowskich na wschodzie.

z ostatniej chwili:
Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 28 maja 2007 roku odszedł od nas Pan Ryszard Żbikowski.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce k/Radzymina. Pozostał z nami w swoich książkach.
Niech spoczywa w pokoju.