Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Ks. Jerzy Popiełuszko

ks. Jerzy Popiełuszko
Uchwała Nr XXVII / 147 / 2004 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ząbki pośmiertnie ks. Jerzemu Popiełuszce.

Popiełuszko Jerzy, ur. 14 IX 1947, Okopy k. Suchowoli (Podlasie), zm. 19 X 1984. Od 1961 roku Jerzy uczy się w liceum w Suchowoli. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. W latach 1966 - 68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. 28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. Jerzy pełnił posługę kapłańską w parafiach: p.w. Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. W roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki. W październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia przy ul. Elekcyjnej 37. Po wprowadzeniu stanu wojennego Ks. Popiełuszko organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizował również rozdział darów, które były przywożone z zagranicy.

Ks. Tadeusz Karolak o pracy ks. Popiełuszki w Ząbkach w Jego pierwszej parafii:
"Przyszedł do nas jako neoprezbiter, ale bardzo szybko zaczął zaznaczać swoją obecność w parafii. Przede wszystkim założył młodzieżowe kółko różańcowe. Co charakterystyczne, nie było to kółko tylko modlitewne. Młodzież Jerzego zbierała dary, które co kilka tygodni zanoszono do zakładu wychowawczego. Jego wizja Kościoła nie ograniczała się do eschatologii. Widział Kościół bardzo konkretnie, w wymiarze ludzkich potrzeb. Miał bardzo silne poczucie obowiązku, które zmuszało go do bezustannego wysiłku, przekraczającego jego wątłe siły."

Więcej na temat ks. Jerzego Popiełuszki na stronie:
http://www.popieluszko.net.pl/xJerzy/biografia.htm