Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej (DG)

insp. Teresa Dorocka
tel. 22 5109 788
e-mail: teresa.dorocka@zabki.pl

Do zadań Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych):
a) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) o zmianę wpisu w CEIDG,
c) o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
d) o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
e) o wykreślenie wpisu z CEIDG;
2) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przekazywanie do CEIDG;
3) wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
4) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
5) prowadzenie rejestru przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w innym obiekcie.

Wzory wniosków lub formularzy do pobrania w zakładce załatw sprawę na stronie głównej:

- wniosek CEIDG
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- zgłoszenie wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innym obiekcie
przydatne linki:
www.mikroporady.pl