Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Pogoda: Temperatura 18°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej (DKM)

Kierownik Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej
Piotr Gołębiewski
tel. 22 5109 768
e-mail: piotr.golebiewski@zabki.pl

Do zadań Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej należy w szczególności:

1) zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, w tym sprawy lokalizacji zjazdów z posesji;
2) nadzór nad organizacją ruchu na terenie Miasta;
3) przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
4) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz z udzielaniem zgody na lokalizację tych urządzeń w pasie drogowym;
5) bieżące utrzymanie dróg, chodników i placów;
6) zapewnienie właściwego oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta;
7) nadzór nad realizacją umów z zakresu usług miejskiego transportu publicznego.