Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Chóry

Miejsko-Parafialny Chór "Cantores Misericordiae"

Działalność:

Miejsko-Parafialny Chór Cantores Misericordiae powstał w 1998 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Chór zapewnia oprawę muzyczną liturgii Mszy św. niedzielnych ( w każdą drugą niedzielę miesiąca – godz. 18:00 i czwartą – godz. 10:00) oraz innych uroczystości miejsko-parafialnych. Bierze także udział w przeglądach i konkursach, zdobywając wyróżnienia i nagrody, prowadzi działalność koncertową.

Repertuar:

Repertuar zespołu głównie stanowią utwory sakralne oraz patriotyczne rożnych epok, wykonywane a cappella lub z towarzyszeniem organów. Chór współpracuje również z zespołami instrumentalnymi.

Dyrygenci:

Sylwester Mulik (1998-2009)

Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru (do roku 2009) był Sylwester Mulik (1972-2010). Ukończył wydział muzykologii Kościelnej ATK w Warszawie. W latach 1995-2009 pełnił funkcję organisty w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. 

Jan Pękala (2009-2011)

W latach 2009-2011 chór prowadził Jan Pękala, obecny organista parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

Elżbieta Tarasewicz (2009-2011) 

W sezonie 2009-2010 przygotowaniem artystycznym chóru zajmowała się Elżbieta Tarasewicz, pedagog Zespołu Szkół Muzycznych I st. im. Stanisława Moniuszki w Warszawie.

Zbigniew Szablewski (2011 - )

Od stycznia 2011 roku opiekę tę kontynuuje Zbigniew Szablewski, pedagog Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Od września 2011 roku jest dyrygentem chóru Cantores Misericordiae.
Chór działa dzięki opiece finansowej i rzeczowej ks. kanonika Andrzeja Kopczyńskiego oraz Urzędu Miasta Ząbki.  Jest jedną z sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.
Próby chóru odbywają się w sali kościoła Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, przy ul. 11 Listopada 4, w każdy poniedziałek od godz. 19:00 do godz. 21:00
Gorąco zachęcamy i zapraszamy osoby śpiewające do wspólnego muzykowania.

Przesłuchania do chóru odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:45.

Kontakt:

Dyrygent:
Zbigniew Szablewski 22 722 73 89

Prezes Chóru:
Agata Kajak 504 922 716

www.cantoresmisericordiae.art.pl

Informację przygotowała Agata Kajak

Zbigniew Szablewski

Dyrygent, chórmistrz i pedagog. Absolwent klasy dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Stanisława Wisłockiego w PWSM w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Studiował też dyrygenturę orkiestr dętych. W latach 1978-86 dyrygent Państwowej Filharmonii w Białymstoku, gdzie kierował również zespołami chóralnymi (w późniejszym okresie był także kierownikiem artystycznym i   pierwszym   dyrygentem gościnnym Filharmonii Białostockiej).
Od 1977 r. jest pedagogiem macierzystej uczelni jako nauczyciel dyrygentury chóralnej. Dyrygował również orkiestrą akademicką Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku.  
W latach 1983-2011 doprowadził do artystycznego dyplomu dyrygenckiego kilkudziesięciu studentów klas dyrygentury chóralnej, muzyki szkolnej oraz muzyki kościelnej.
W latach 1986-91 był dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej.
Zbigniew Szablewski w 1973 r. był jednym z członków założycieli warszawskiego chóru kameralnego „Ars Antiqua”, a od 1993 r. jest jego kierownikiem artystycznym. W latach 1994-2011 zespół wokalny „Ars Antiqua”   zdobył 20 nagród i wyróżnień na 12 krajowych   i międzynarodowych konkursach chóralnych. W tym tak prestiżowych, jak: nagroda Unii Europejskiej i wydawnictwa muzycznego Bärenreiter (Gorizia), Nagroda Polskiego Radia (Legnica), Grand Prix i nagroda Ministra Kultury i Sztuki (Międzyzdroje), nagroda   za wybitną interpretację (Dautphetal). Dwukrotnie nagrodzono zespół na konkursie im. Guido d’ Arezzo we Włoszech (w roku 1997 i 1998).
Zbigniew Szablewski jest autorem wielu opracowań muzyki chóralnej oraz publikacji nutowych (współpraca z PWM). Dokonał również wielu prawykonań polskiej muzyki współczesnej – wokalnej i instrumentalnej (K. Baculewski, P. Moss, Z. Rudziński, M. Sawa, E. Sielicki, E. Sikora, R. Stradomski, J. Talarczyk, R. Twardowski). 
Prowadzi kursy i warsztaty dyrygenckie oraz chóralne. Jest jurorem wielu konkursów muzycznych. W latach 1999-2006 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum oraz wiceprezesem Towarzystwa Kultywowania Muzyki Chóralnej Ars Antiqua. 

Od stycznia 2011 r. jest opiekunem artystycznym Miejsko-Parafialnego Chóru "Cantores Misericordiae" w Ząbkach, a od września 2011 jest jego dyrygentem.