Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Pogoda: Temperatura 21°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Ślady historii

Mimo, że pierwsze wzmianki o Ząbkach, a właściwie o Woli Zambkowej pochodzą z XVI wieku, to do dziś nie zachowały się zbyt okazałe zabytki świadczące o historii. Wystarczy jednak zatrzymać się na chwilę, żeby odnaleźć ślady świadczące o długich tradycjach osady, wsi, a później miasta Ząbki. Są to zarówno te budynki i miejsca, które z czasem straciły swoje pierwotne funkcje i wtopiły się w krajobraz miasta, jak i te miejsca, które pamięci mają właśnie służyć.

Pomnik ku czci bohaterów Ząbek i Drewnicy poległych w walce z okupantem niemieckim został odsłonięty 17 października 1968 r. Znajduje się w parku miejskim im. M. Szuberta naprzeciwko stacji PKP.

 

   

Pomnik przy kościele pw. św. Trójcy odsłonięty został 27 października 1997 r. To pamiątka wielkiego kapłana, który pracował w  ząbkowskiej parafii tuż po święceniach od 10 czerwca 1972 r. do 10 października 1975 r. Autorem pomnika jest prof. Czesław Dzwigaj. Poświęcenia pomnika dokonał Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.

 

Pomnik Prymasa Tysiąclecia odsłonięty został 3  listopada 2001 r. Honorowym przewodniczącym komitetu budowy pomnika był ks. bp Kazimierz Romaniuk, a  pomysłodawcą i przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika - Ryszard Walczak. Twórcą trzymetrowej wysokości pomnika jest prof. Czesław Dźwigaj z krakowskiej ASP. 

Pomnik Karola Rychlińskiego stoi naprzeciwko pawilonu IV na terenie Szpitala "Drewnica". Dr  Karol Rychliński, był pierwszym dyrektorem szpitala. Kierował zakładem przez 30 lat.

 

 

Kiedy wraz ze zmianą nazwy ul. Strzeleckiej na Jana Pawła II postawiono ten niepozorny postument ze słowami: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Nikt chyba nie przypuszczał, że pod tym pomnikiem w chwili śmierci Papieża-Polaka zgromadzi się niemal całe miasto i zapłoną tysiące zniczy...

 

Dąb czerwony "Lolek" na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Batorego i Jana Pawła II 16  października 2005 r. Jest to pamiątka mszy św., ktore odbywały sie w tym miejscu, by uczcić pamięć papieża-Polaka, a także wotum mieszkańców Ząbek.

 

 

Ten niepozorny budynek przy przejeździe kolejowym na ulicy Batorego jest jednym z  najstarszych obiektów w Ząbkach. Został zbudowany w 1861 r. wraz z oddaniem do użytku kolei petersburskiej. Pierwotnie był dworcem oraz mieszkaniem dróżnika.

Budynek, w którym dziś mieści się oddział dzienny szpitala, jest najstarszym budynkiem na terenie miasta. To też jedyny materialny ślad folwarku Leona Drewnickiego, bohatera powstania listopadowego, który za udział w  tym zrywie został ukarany konfiskatą majątku. Pod koniec XIX wieku ocalały budynek stał się zaczątkiem szpitala.