Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Historia

Ząbki leżą w pobliżu Warszawy. Od Zamku Królewskiego do centrum miasta to zaledwie 8 kilometrów. Pierwotną nazwą miejscowości była Wola Ząbkowska, jednak sama osada ma dzieje znacznie dłuższe, sięgające XVI w. Szesnastowieczne źródła podają, że wieś królewska Wola Ząbkowska leżała na piaszczystym i bagnistym gruncie tuż obok Puszczy Słupskiej. Mieszkało tu piętnastu chłopów, którzy w pobliskim folwarku pod nazwą „Bródno” odrabiali w tygodniu 3 dni pańszczyzny, oddawali dziesięcinę mając przy tym dużo określonych obowiązków.
Od roku 1580 Wola Ząbkowska zmieniła nazwę na Ząbki
a właścicielami miejscowości była bogata rodzina Platerów.
55 lat później, bo w 1635 roku Ząbki nawiedziła wielka powódź spowodowana wylewami Wisły.
Korzystniejsze warunki dla osadnictwa zaistniały w XVII i XVIII w. Przyczyniły się do tego poważne przemiany gospodarczo-społeczne w okresie Oświecenia i szybki w tym czasie rozwój Warszawy. W 1795 r. w wyniku III rozbioru Polski Ząbki znalazły się w zaborze pruskim.
Dalszy rozwój miejscowości przypada na I połowę XIX w. Lepsza była również łączność komunikacyjna z Warszawą. Według danych z 1827 r. Ząbki liczyły 36 budynków i 206 mieszkańców. W latach osiemdziesiątych XIX w. liczba mieszkańców wzrosła do 600. Ząbki wchodziły wówczas w skład dóbr rodziny hrabiowskiej Ronikerów. W okresie powstania listopadowego w latach 1830-31 na terenie wsi stacjonowało wiele jednostek polskich pod dowództwem generała Józefa Chłopickiego. Ząbki stanowiły wówczas przedpole bitwy pod Olszynką Grochowską. Miejsce bitwy do dziś upamiętnia pomnik.
Pod koniec XIX w. hrabia Roniker buduje w Ząbkach 2 cegielnie
i kolejkę wąskotorową w kierunku Bródna, co pozwoliło na zatrudnienie wielu ludzi i umożliwiło wywóz cegły. W 1862 r. uruchomiona została kolej żelazna z Warszawy do Petersburga, która spowodowała napływ ludności i ożywienie gospodarcze. W tym samym roku powstała pierwsza szkoła. W 1903 r. z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi, we wsi Drewnica utworzono Szpital Psychiatryczny funkcjonujący do dziś.
W roku 1912 rozparcelowano część majątku hrabiego Ronikera zgodnie z konkursowym projektem prof. Tadeusza Tołwińskiego
i rozpoczęto aranżowanie "Miasta-Ogrodu". Ta idea urbanistyczna została zrealizowana tylko częściowo. Po I wojnie światowej powstało Nadleśnictwo Drewnica.


W okresie międzywojennym ożywiło się budownictwo murowane w oparciu o miejscowe cegielnie. Do dziś zachowało się kilka obiektów o wartości zabytkowej. Zbudowano willę dla generała Sikorskiego, generała Sosnkowskiego, wiceprezydenta Warszawy M. Jankowskiego i wielu innych osobistości, w tym również ze świata kultury.
W 1918 r. zakończono budowę pierwszego drewnianego kościoła
i utworzono parafię.
W 1920 r. podczas wojny z bolszewikami na terenie Ząbek zorganizowano tymczasowy szpital dla rannych uczestników bitwy pod Ossowem. Wielu żołnierzy zmarło z powodu odniesionych ran i zostało pochowanych na cmentarzu w Ząbkach. W przeddzień słynnej bitwy ksiądz Ignacy Skorupka odprawił mszę świętą na wzgórzu przed kościołem.
W 1927 r. powstał klub sportowy "Ząbkowia". W związku z częstymi pożarami pustoszącymi Ząbki, w roku 1925 utworzono Ochotniczą Straż Pożarną. Pod koniec lat 30-tych Ząbki liczyły 3000 mieszkańców. W 1934 r. rozpoczęła działalność agencja pocztowa, a w 1935 r. doprowadzono do części Ząbek elektryczność.
Druga wojna światowa przerwała budowę szkoły i budowę kościoła parafialnego. Okupacja hitlerowska trwała od 14 września 1939 r. do 13 września 1944 r. przynosząc duże straty dla Ząbek. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w walce z okupantem. Po wojnie nastąpił dalszy rozwój Ząbek.
W 1950 r. powstał Ośrodek Zdrowia. W 1956 r. Ząbki zostały podniesione do rangi osiedla. W 1962 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 2 z dużą salą gimnastyczną.
W 1967 r. Ząbki otrzymały prawa miejskie. Miasto nadal się rozwijało
i wzrosła liczba ludności, głównie napływowej. Obok kilku nowych bloków mieszkalnych zaczęło się rozwijać budownictwo jednorodzinne. Dziś na terenie miasta znajdują się trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola publiczne, trzy parafie , rośnie liczba sklepów i rozwija sektor firm prywatnych.
Samorząd miasta sprzyja nowym inicjatywom i popiera pomysły mające na celu rozbudowę aglomeracji i unowocześnianie jej struktur. Dzisiejsze Ząbki to również dynamicznie rozwijająca się sieć komunikacyjna, a także z każdym miesiącem powiększająca się społeczność, co stanowi dodatkowy atut dla tych, którzy liczą na pewność i stabilność swoich przyszłych inwestycji. Obecnie w naszym mieście zameldowanych jest 27.000 osób, a faktycznie mieszkających jest ok. 50  000, czyli prawie 100 % więcej, ale dzięki atrakcyjnym akcjom takim jak „Zniżka za dowód osobisty”, bezpłatna komunikacja lokalna, darmowa kultura i sztuka, stan liczebny mieszkańców ciągle się powiększa. Plasuje to miasto na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższego wzrostu ludności w okresie ostatnich kilku lat (dane Głównego Urzędu Statystycznego).
Do niedawna królował tu przemysł włókienniczo-odzieżowy
i rzemieślniczy, ale kilka lat temu nastąpiła eksplozja w budownictwie oraz innych licznych obszarach gospodarki.
Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Dotychczas udało się pozyskać kwotę 60 mln złotych na projekty drogowe oraz budowę Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowego -Kryta pływalnia.
Sąsiedztwo Warszawy oraz trwająca rozbudowa Ząbek stwarzają dla potencjalnych inwestorów ogromne możliwości biznesowe.