Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
W związku z tym, na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr VI/60/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Urząd Miasta Ząbki informuje, że w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzone są następujące działania:

 • odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ząbki oraz zapewnianie im opieki,
 • usypianie bezdomnych zwierząt będących w ślepym miocie,
 • finansowanie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów,
 • dokarmianie wolno żyjących kotów,
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Ząbki.
Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmują:

 • Urząd Miasta Ząbki Referat ZPiOŚ, tel. 22 5109 754, 22 5109 751
 • Straż Miejska w Ząbkach, tel. 22 762 47 80 lub 986.

W zakresie dotyczącym odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami Miasto Ząbki współpracuje z podmiotami:

 • Hanna Leszek, prowadząca działalność pn. „OAZA” Hanna Leszek z siedzibą w Łojki 395/1, 07-130 Łochów
 • Straż Zwierząt SPCA z siedzibą w Markach przy ul. Równej 11, 05-270 Marki
 • Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce "Patrol Interwencyjny" z siedzibą w Klembowie, ul. Słoneczna 2, 05-205 Klembów

Pani Hanna Leszek, prowadząca działalność pn. „OAZA” Hanna Leszek ma podpisaną umowę z Fundacją „Ostatnia Szansa” prowadzącą Schronisko dla Zwierząt w Boguszycach Małych 25 koło Rawy Mazowieckiej, na przyjęcie bezdomnych, odłowionych psów z terenu Miasta Ząbki w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.
Koty wolno żyjące młode i nie zdziczałe są odławiane i przekazywane do domów tymczasowych, gdzie są przystosowywane do funkcjonowania w domach/mieszkaniach, po czym są przekazywane do adopcji. W przypadku kotów dzikich, przebywających długo na wolności, nie jest możliwe ich udomowienie.
Bardzo prosimy o nie przekazywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ząbki do schroniska "Na Paluchu". Jednostka ta zapewnia opiekę tylko zwierzętom z m. st. Warszawy.
Miasto Ząbki w roku 2015 zawarło umowę na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt z Gabinetem Weterynaryjnym „Kudłatek” na ulicy Sikorskiego 33a lok. 41 w Ząbkach. Aby zabieg został przeprowadzony w ramach ww. umowy, gabinet w pierwszej kolejności otrzymuje zgłoszenie takiej potrzeby drogą elektroniczną z Urzędu Miasta Ząbki, po czym opiekun społeczny zwierzęcia ustala z osobami prowadzącymi gabinet termin wykonania zabiegu.
Dokarmianie wolno żyjących kotów odbywa się poprzez przekazanie karmy zainteresowanym osobom opiekującym się tymi zwierzętami, w celu umieszczenia jej w miejscach przebywania kotów. Należy jednak zaznaczyć, że dokarmianie polega jedynie na pomocy w przeżyciu wolno żyjącym kotom, szczególnie w okresie zimowym.
Całodobowa opieka weterynaryjna jest możliwa w Całodobowej Klinice Weterynaryjnej A-Z Wet z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 28, która jest położona jedynie 4 km od granic Miasta Ząbki.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych przygarnięciem bezdomnego psa lub kota, które szukają opiekunów. Jeśli ktoś zagubił lub znalazł psa lub kota, w przypadku otrzymania zdjęcia zwierzęcia, informację o tym fakcie umieścimy na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki.
W ramach propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania, upowszechniania zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzy o prawach zwierząt, informujemy, że:

 • właściciel lub posiadacz zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania go bez nadzoru;
 • właściciele zwierząt domowych mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt;
 • kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
 • zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu; długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m;
 • zwierzę traktowane w sposób niewłaściwy może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub gospodarstwu rolnemu;
 • osoby podejmujące się opieki nad bezdomnym zwierzęciem, nawet tymczasowo traktowane będą jako jego prawni opiekunowie, w związku z powyższym będą ponosić wszelkie konsekwencje z tym związane;
 • zwierzę pozostawione bez nadzoru (bezdomne) zostanie odłowione;
 • w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane, kosztami wyłapania, przetrzymywania w schronisku i opieki weterynaryjnej itd. zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.