Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Artur Murawski

zastepca.burmistrza@zabki.pl
tel. sekretariat: 22 5109-702
fax. 22 5109-888

przyjęcia interesantów:
- wtorek 13.00 - 16.00

 

Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach
określonych zarządzeniami Burmistrza oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami
udzielonymi przez Burmistrza.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu miasta Ząbki w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 • reprezentowanie Miasta Ząbki w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 • udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Ząbki w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 • współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi  Zastępcy Burmistrza.

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 2. Referatu Inwestycji i Rozwoju
 3. Referatu  Dróg i Komunikacji Miejskiej
 4. Biura  Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia
 5. Stanowiska ds Zamówień Publicznych.