Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Strategia rozwoju

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Ząbki!

Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007 - 2015 jest bardzo ważnym dokumentem dla całej naszej społeczności lokalnej. Dokument ten obejmuje swoim zakresem najważniejsze sfery życia lokalnego, w tym: przestrzenno-środowiskową, społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną w perspektywie kilku najbliższych lat.

Strategia została opracowana w porozumieniu z różnymi jednostkami i organizacjami, a także w jej powstawanie zaangażowano społeczność lokalną. Pozwoliło to wypracować kierunki działań zgodnych z oczekiwaniami podmiotu, którego w głównej mierze Strategia dotyczy, mianowicie społeczności lokalnej. Mówiąc o samej Strategii należy podkreślić jej olbrzymia rolę w prowadzeniu długookresowej polityki rozwoju naszego miasta, a co za tym idzie możliwością ubiegania się o pozabudżetowe środki finansowe, zarówno krajowe jak i pochodzące z unijnych dotacji, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizacyjnych i osiągnięcie właściwych kierunków działania.


Przystępując do pracy nad Strategią Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 mieliśmy nadzieję, że stanie się ona jednym wspólnym głosem wszystkich sił samorządowych, społeczno-politycznych i gospodarczych Miasta. Wykonana praca pokazała, ze porozumienie jest możliwe, a sam dokument będzie znakomitym impulsem dla wspólnych działań mających na celu przekształcenie Miasta Ząbki w ośrodek konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki lokalnej, zdrowych warunków zamieszkania, efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku.


Burmistrz Miasta Ząbki pragnie podziękować wszystkim Osobom, Organizacjom i Instytucjom, które poprzez zgłaszanie swoich opinii, uwag i propozycji w istotny sposób przyczyniły się do powstania Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015. Powyższy dokument można uznać za nasze wspólne dzieło, a podjęte działania będą także wspólną zasługą dla dobra i pomyślności wszystkich mieszkańców Ząbek.

Unia Europejska w Internecie: