Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta Ząbki

W związku z nadejściem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 Urząd Miasta Ząbki postanowił zaktualizować dotychczasową strategię rozwoju Miasta. Dotychczasowa strategia swoim zakresem obejmuje lata 2007-2015. Prace nad aktualizacją dokumentu są wykonywane wspólnie z firmą doradczą Contract Consulting, która posiada niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

„Nowa strategia rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023” jest z punktu widzenia przyszłości naszego miasta kluczowym dokumentem określającym strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, które służyć będą poprawie jakości życia mieszkańców. Strategia będzie realizowana metodą ekspercko-partycypacyjną, zakładającą udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.

Aktualne postępy prac będą opisywane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki w zakładce „Strategia rozwoju 2014-2023”, a wszystkie pytania mieszkańcy mogą kierować na adres mailowy strategia@zabki.pl.

Obecnie trwają prace na diagnozą społeczno-gospodarczą a następnie rozpocznie się identyfikacja kierunków rozwoju oraz działań strategicznych Miasta Ząbki. Wspólna dyskusja, prace eksperckie, spotkania konsultacyjne oraz badania społeczne pozwolą zweryfikować i zaktualizować cele i kierunki rozwoju Miasta Ząbki.