Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Pogoda: Temperatura 18°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Struktura organizacyjna

Szeroki zakres wykazanych zadań w 2014 r. realizowało 16 pracowników zatrudnionych w zakresie pełnych etatów na umowę o pracę w charakterze: kierownik, główna księgowa, inspektor ds. księgowo - administracyjnych (1,5 etatu), inspektor ds. księgowości (1,5 etatu), pomocy administracyjnej, specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i 2 podinspektorów ds. funduszu alimentacyjnego, 3 specjalistów pracy socjalnej, starszego pracownika socjalnego oraz 3 pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny powinien obsługiwać 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.obsługiwać teren nie większy niż 2000 mieszkańców.