Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Pogoda: Temperatura 5°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Rejestr

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) każdy przedsiębiorca, który chce wykonywać usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta danej gminy.

Z usług tych przedsiębiorców mogą korzystać na przykład właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Działalności Regulowanej prowadzony przez Burmistrza Miasta Ząbki.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

REJESTR