Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W jakich pojemnikach należy zbierać odpady?

W zabudowie jednorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik min. 120 l. do zbierania odpadów, których nie udało się wysegregować (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) oraz jeżeli nie posiadamy kompostownika pojemnik min. 80 l. na odpady ulegające biodegradacji. Odpady takie jak tworzywa sztuczne, szkło, papier można zbierać w pojemnikach lub w workach.

W zabudowie wielorodzinnej nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady, których nie udało się wysegregować (np. odpady higieniczne, zanieczyszczone tworzywa sztuczne) min. 240 litrów (przelicznik jest 5 l. na osobę), pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności min. 80 l. oraz w pojemniki na tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę – łącznie 5 pojemników. Jeżeli wielkość altany uniemożliwia ustawienie 5 pojemników dopuszcza się stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów frakcji suchych pojemników wielokomorowych, przeznaczonych do selektywnego gromadzenia kilku rodzajów odpadów frakcji suchych. Jedynie szkło zawsze powinno być zbierane osobno. 

 

Czy pojemniki i worki będą dostarczane przez Miasto?

W zabudowie jednorodzinnej Miasto dostarczy mieszkańcom kolorowe worki na surowce wtórne oraz w okresie letnim dodatkowe, brązowe na odpady z ogrodów. Pojemniki, na odpady, których nie udało się wysegregować oraz na bioodpady zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w pojemnikach, które zapewnia właściciel nieruchomości. Można pozostawić pojemniki, z których korzystało się do tej pory, można odkupić pojemniki od dotychczasowego odbiorcy odpadów, kupić nowe lub wydzierżawić od nowego odbiorcy odpadów, który będzie obsługiwał Miasto po 1 lipca 2013.

 

Jak często będą wywożone odpady?

W zabudowie jednorodzinnej pojemniki z odpadami, których nie udało się wysegregować oraz z bioodpadami będą opróżniane raz na dwa tygodnie bez względu na stopień ich zapełnienia. Worki będą odbierane raz na miesiąc. W okresie letnim, worki z odpadami z ogrodów także będą odbierane raz na dwa tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej wykonawca będzie miał obowiązek odbierać odpady z częstotliwością dopasowaną do potrzeb osiedla jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

Czy zmiany dotyczą także przedsiębiorstw na terenie Miasta?

Nie. Rada Miasta Ząbki postanowiła nie przejmować obowiązków gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a na których powstają odpady komunalne.

 

Segreguję odpady osobno zbierając papier, tworzywa sztuczne i szkło, natomiast pozostałe odpady wrzucam do wspólnego pojemnika. Czy to oznacza, że mam płacić 28,00 zł za segregowane odpady plus 56,00 zł za odpady zmieszane?

Nie. Wysokość opłaty w takim wypadku wynosi 28,00 zł. Zawsze podczas prowadzenia segregacji pozostaje pewna ilość odpadów, których nie ma możliwości wysegregować. Możemy do nich zaliczyć torebki foliowe po mięsie, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne itp. Nie oznacza to, że nie segregujemy odpadów. Podwyższona stawka opłaty dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy wszystkie wytwarzane odpady mieszają razem.

 

W uchwale jest wymienione 14 frakcji odpadów. Czy to oznacza, że mam mieć na podwórku 14 różnych pojemników lub worków?

Nie. W zabudowie jednorodzinnej obowiązkowo należy ustawić dwa pojemniki. Jeden na odpady, których nie można było wysegregować, a drugi na odpady ulegające biodegradacji. Pojemniki na te odpady są konieczne ze względów sanitarnych. Pozostałe odpady są zbierane w workach i istnieje możliwość wspólnego zbierania w jednym worku kilku rodzajów odpadów suchych. Dokładne wytyczne dotyczące tego, które odpady należy zbierać łącznie podamy Państwu w późniejszym terminie.

Wydzielono także grupę odpadów dodatkowych, które będą odbierane okresowo tylko na zamówienie właściciela nieruchomości lub w punktach selektywnego zbierania odpadów.

Sposób zbierania odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych, na których już dzisiaj mieszkańcy segregują odpady nie ulegnie większym zmianom.

 

Czy zapis „właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów” oznacza, że wszystkie odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu?

Nie. Odpady z grupy podstawowej odbierane są z terenu nieruchomości, w taki sam sposób jak to wyglądało do tej pory. Punkty selektywnej zbiórki odpadów to dodatkowy sposób pozbywania się odpadów, w przypadkach gdy częstotliwość odbioru odpadów z grupy dodatkowej nie odpowiada naszym potrzebom. Jedynie przeterminowane leki nie będą odbierane z terenów nieruchomości tylko należy je samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w jednej z sześciu aptek w Ząbkach.

 

Jakiego szkła wrzucać nie można do worków? Rozumiem ze można wrzucać szkło białe i kolorowe, po usunięciu z niego elementów metalowych i plastikowych czyli zakrętek, obrączek, folii aluminiowej?

Nie można wrzucać: naczyń żaroodpornych, kryształów, kieliszków, szklanek, porcelany i fajansu, doniczek, ceramiki, płytek ceramicznych, luster, żarówek i świetlówek, kineskopów, szyb okiennych i samochodowych, szkła okularowego i zbrojonego.
 

 

 

Pytania proszę kierować na adres e-mail: pawel.radzio@zabki.pl