Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Pogoda: Temperatura 5°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Stowarzyszenie PRO

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości działa od 25.10.2011 r. i jest skoncentrowane na działaniach w prawobrzeżnej Warszawie i w powiecie wołomińskim, zarejestrowane jest w Ząbkach.
Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą psychologiczną, psychoterapią i edukacją psychologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.
Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa, wspomaganie rozwoju osobistego i propagowanie, rozwijanie postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia. Działania te służą profilaktyce i promocji zdrowia, a zarazem pomagają przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać chorobom XXI wielu, w tym chorobom psychicznym. Celem stowarzyszenia są też działania służące edukacji obywatelskiej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
Cele Stowarzyszenia PRO są realizowane w szczególności poprzez:
tworzenie grupowych i indywidualnych form terapii i pomocy psychologicznej,
prowadzenie projektów warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
szeroko rozumianą działalność edukacyjną (prelekcje naukowe, prezentacje, publikacje),
tworzenie i realizowanie programów resocjalizacyjnych, terapeutycznych, pomocowych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych,
działania edukacyjne i resocjalizacyjne nastawione na profilaktykę uzależnień u dzieci i młodzieży i młodych dorosłych,
konsultacje indywidualne dla rodziców, młodzieży i dzieci,
wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://stowarzyszeniepro.pl/

KONTAKT

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości

Ul. Powstańców 64/74
05-091 Ząbki


e-mail: pro-pracownia@wp.pl http:// www.stowarzyszeniepro.pl

tel.: 606 656  947, 660  907 563

nr konta: BNP Paribas

PL 77 1600 1169 1843 3728 9000 0001