Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kochasz dzieci nie pal śmieci!

W związku z powtarzającym się problemem spalania odpadów w piecach domowych Miasto Ząbki już po raz drugi przyłączyło się do akcji Fundacji Arka „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Przemawiające do wyobraźni plakaty zostały rozwieszone na mieście. Mają one na celu przypominanie wszystkim mieszkańcom, że spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności, ponieważ płacimy za nie zdrowiem.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzany jest chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny - kwaśne deszcze. Wdychanie tych zanieczyszczeń powoduje choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie. 28 000 Polaków, co roku umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza (Raport Komisji Europejskiej, 2005 rok).

Przypominamy, że zakaz spalania odpadów i zagrożenie dla zdrowia jaką powoduje taka działalność dotyczy także trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych oraz drewna pochodzącego z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (np. ramy okienne) oraz infrastruktury drogowej.

 

NIE ZAŚMIECAJ SWOJEGO SUMIENIA!

Dzikie wysypiska

Miasto Ząbki czynnie promuje korzystne dla środowiska gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach przyłączyliśmy się do kolejnej akcji edukacyjnej organizowanej przez fundację ekologiczną Arka.

Akcja nosi tytuł „Dzikie wysypiska – Straszne! Nielegalne! Zagrażające zdrowiu i życiu! Obok prezentujemy plakat ostrzegający przed konsekwencjami wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zaśmiecanie ulic, parków i lasu w pierwszej kolejności niszczy krajobraz, ponadto farby, lakiery, akumulatory i baterie zawierają toksyczne związki zagrażające środowisku. Przekazując odpady komunalne wyspecjalizowanym firmom zapobiegamy skażeniu gleby, wody i powietrza niebezpiecznymi substancjami oraz dbamy o estetyczny wygląd Naszego Miasta.

Cieszymy się, że większość mieszkańców Ząbek pilnie wywiązuje się z obowiązku prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Już przeszło 3000 rodzin bierze udział w akcji segregowania odpadów i mamy nadzieję, że w 2012 roku przyłączą się kolejne.  

 

NIE ZAŚMIECAJ SWOJEGO SUMIENIA!