Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIASTA W ZĄBKACH

"Wydatek  współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

dla rozwoju Mazowsza

Z dniem 31.10.2012 r. Miasto Ząbki zakończyło realizację Projektu pn. „Termomodernizacja Urzędu Miasta w Ząbkach”, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet IV, Działanie 4.3.

Poziom dofinansowania z EFRR wynosił 70%. Pozostały wkład to środki Miasta Ząbki.

Celem głównym projektu było ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie ogrzewania  i poprawa wydajności gospodarki cieplnej poprzez termomodernizację Urzędu Miasta w Ząbkach. Cel ten został zrealizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych jakimi były:

  • zmniejszenie negatywnego wpływu źródeł niskiej emisji na jakość powietrza w mieście Ząbki poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej;
  • zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w mieście Ząbki, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym;
  • poprawa stanu środowiska w mieście Ząbki;
  • poprawa warunków życia mieszkańców miasta;
  • poprawa atrakcyjności miasta Ząbki, zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.


W ramach tego projektu wykonano między innymi:

  • ocieplenie ścian technologią mokrą lekką polega na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką, na którą składają się: płyty styropianowe przyklejone za pomocą masy klejącej, która stanowi warstwę izolacyjną, siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu, zewnętrzna zaprawa elewacyjna, zabezpieczająca przed przenikaniem wód;
  • montaż 4 kolektorów słonecznych wraz z instalacją służącą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
  • podniesienie sprawności systemu grzewczego poprzez modernizację instalacji grzewczej, ocieplenie stropu wełną mineralną, wymianę okien w ramach drewnianych na nowe okna o niskim współczynniku przenikania ciepła z wbudowanymi nawiewnikami okiennymi.
     

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.


GALERIA  ZDJĘĆ