Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Pogoda: Temperatura 15°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Biuro Prawne (BP)

Do zakresu Biura Prawnego należy obsługa prawna Burmistrza, Urzędu i Rady,
w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Miasta;
2) przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Burmistrza i Urzędu oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
3) doradztwo prawne w sprawach służbowych prowadzonych przez pracowników Urzędu;
4) zapewnienie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi oraz przed innymi organami;
5) parafowanie przekazywanych do podpisania Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie projektów umów lub porozumień, których stroną jest Miasto, z wyjątkiem umów dotyczących zatrudnienia.