Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Pogoda: Temperatura 18°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Konieczna
tel. 22 5109-710
e-mail: joanna.konieczna@zabki.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, w tym:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń,
b) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym,
c) sporządzanie aktów małżeństwa w księdze małżeństw w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawem o aktach stanu cywilnego,
d) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiązanego przez sąd,
e) powiadamianie USC miejsca urodzenia i biura ewidencji ludności według miejsca zameldowania, o zmianach w akcie i o zawarciu małżeństwa,
f) sporządzanie aktów małżeństw zawartych za granicą;
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, w tym:
a) sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg,
b) prowadzenie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń i wypisów, sporządzanie kartoteki,
c) sporządzanie i wpisywanie aktów urodzeń i zgonów w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce za granicą;
3) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i bieżące ich uaktualnianie;
4) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;
5) wydawanie decyzji wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego;
6) prowadzenie wszystkich spraw związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie.