Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Kultura

Druga Rocznica Śmierci Jana Pawła II

Druga Rocznica Śmierci Jana Pawła II

W drugą rocznicę śmierci największego z naszych rodaków - Papieża Jana Pawła II w parku miejskim zebrało się wielu mieszkańców Ząbek. Patrząc na zgromadzony tłum można było mieć pewność, że pamięć o Papieżu Polaku nigdy nie minie.

Dnia 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37 Jan Paweł II zakończył swoją ziemską pielgrzymkę, udając się do domu swego Ojca. Prosił o modlitwę, więc w Ząbkach spotkaliśmy się w drugą rocznicę jego odejścia, aby pomodlić się o rychłą beatyfikację człowieka, który był już święty za życia i zasługuje na to, aby ogłosić go "subito santo" - natychmiast świętym. Tego dnia skończył się w Rzymie pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego Papieża.

Uroczystości związane z drugą rocznicą śmierci Jana Pawła II, przypadającą w tym roku na poniedziałek, rozpoczęły się o godz. 20.15 przepięknie wykonanym koncertem przez orkiestrę dętą i chór Brassovia. Wybór repertuaru nie był przypadkowy. Skomponowana w 1944 r. "Msza polska" Jan Maklakiewicza miała przynieść Polakom duchowe pokrzepienie i wiarę. Pragnienie to zadecydowało, że kompozytor sięgnął po tekst mszalny w języku ojczystym.

"Msza polska" jak sama nazwa wskazuje jest utworem o zdecydowanie polskim charakterze i ma głęboką wymowę emocjonalną. Cechuje ją późnoromantyczna stylistyka, bogactwo środków harmonicznych i pełne brzmienie chóru. Utwór pogłębił refleksję wśród licznie zgromadzonych wiernych.

Po koncercie odprawiono Mszę Św. celebrowaną przez ks. proboszcza Edwarda Kowarę, ks. proboszcza Władysława Trojanowskiego i ks. Jacka Pielaka z parafii Zesłania Ducha Św. W trakcie Mszy ks. Edward Kowara, proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy przypomniał ciężkie koleje życia Karola Wojtyły, które go nie złamały lecz zahartowały w wierze, niezwykłej wierze, która wyniosła go: "Jezus powołuje apostołów, żeby przyjęli jego naukę i przekazywali światu (...) i w XX w. powołał apostoła, niezwykłego, z którym mieliśmy możliwość zetknąć się w sposób bezpośredni, który został wybrany z naszego narodu. (...). Powołał go nie tylko po to, aby dać nam jakąś satysfakcję, ale powołał go po to, aby nam przybliżyć królestwo niebieskie (.....). Nic innego nam nie pozostaje tylko wzniecać w naszych sercach miłość do tego, który powołuje człowieka do życia wiecznego (..), byśmy na co dzień mogli żyć prawdziwą miłością (..), która będzie nas prowadziła do domu Ojca".

Również ks. Władysław Trojanowski Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego przypomniał: "Ważne jest, abyśmy w codziennym naszym życiu umieli wypełniać jego przesłanie, to zasadnicze: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi"(...). Te przesłania są ważne dla nas i dobrze by było, gdybyśmy je wcielali w codzienne życie."

Pod koniec Mszy Św. ks. Władysław Trojanowski podziękował wszystkim za udział we wspólnej modlitwie wdzięczności. Podziękował wszystkim, dzięki którym ta wspólna modlitwa mogła się odbyć: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, który włożył bardzo duży wkład w przygotowanie uroczystości, władzom naszego miasta za przychylne włączanie się w inicjatywy społeczne oraz artystom.

Źródło: II_rocznica_smierci_Jana_PawlaII

Galeria

0170 0170

zobacz wszystkie