Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Pogoda: Temperatura -3°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Kultura

Rozstrzygnięcie Konkursu"ząbki W Moim Obiektywie"

Rozstrzygnięcie Konkursu"ząbki W Moim Obiektywie"

3 października 2007 r. wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace w konkursie fotograficznym "Ząbki w moim obiektywie". W konkursie pod patronatem burmistrza miasta Ząbki - zorganizowanym przez Praską Giełdę Spożywczą - wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs odbył się z okazji 40. rocznicy uzyskania przez Ząbki praw miejskich oraz 16. rocznicy działalności Praskiej Giełdy Spożywczej i miał na celu prezentację fotografii ukazujących tradycję i dzień dzisiejszy miasta Ząbki.

Wpłynęło 514 prac od dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkach oraz z Zespołu Publicznych Szkól Katolickich w Ząbkach.

Zwracając się do zgromadzonych burmistrz Robert Perkowski zauważył, że nadesłane na konkurs prace ukazują bogaty wizerunek naszego miasta, pozwalający odkryć jego duszę. Pogratulował uczestnikom konkursu zdobytych nagród i wyróżnień oraz podkreślił aktywną obecność Praskiej Giełdy w środowisku lokalnym.
Pierwszą nagrodą w konkursie była kamera DVD, dwie drugie nagrody stanowiły cyfrowe aparaty fotograficzne, natomiast trzy trzecie nagrody to odtwarzacze MP3.

Prace konkursowe oceniło jury w składzie:
- Janusz Dąbrowski - dyrektor ds. promocji PGS,
- Magdalena Kopatys - nauczyciel ze Szkoły Katolickiej,
- Katarzyna Markowska - nauczyciel z Gimnazjum nr 1,
- Robert Perkowski - burmistrz Ząbek,
- Anna Słowik - nauczyciel z Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2,
- Katarzyna Żebrowska - przewodnicząca jury, przedstawicielka Zarządu Polskiego Związku Artystów Fotografików.


Przy konkursie zaangażowani byli także:
- Elżbieta Jabłońska - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1,
- Agnieszka Koleszuk - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 2,
- Paweł Piotr Brzozowski - nauczyciel z Gimnazjum nr 2.

Za pomoc w zorganizowaniu konkursu organizatorzy dziękują dyrektorom szkół:
- Joannie Darii Odzeniak z SP nr 1,
- Irenie Małyszczuk z SP nr 2,
- Karolowi Małolepszemu z PG nr 1,
- Małgorzacie Zyśk z PG nr 2, oraz
- Joannie Pytel z ZPSK.

W biurowcu Praskiej Giełdy przy ul. Piłsudskiego 180 można obejrzeć prace nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie.

Nagrodzeni w konkursie:
I nagroda - Maksymilian Sędzielski (SP nr 2)
II nagroda - Daniel Białek (PG nr 2), Ewelina Markowska (PG nr 2)
III nagroda - Alina Czuchońska (PG nr 1), Daniel Majewski (PG nr 2), Aneta Nowosińska (SP nr 2)

Wyróżnieni:
Kamil Bagieński (PG nr 2), Daniel Białek (PG nr 2), Małgorzata Brzozowska (Szkoła Katolicka), Magdalena Guz (PG nr 2), Patrycja Kępka (PG nr 2), Klaudia Kłopotowska (SP nr 2), Piotr Majek (PG nr 2), Katarzyna Majewska (SP nr 2), Ewelina Markowska, 2 prace (PG nr 2), Iga Markowska, 2 prace (Szkoła Katolicka), Małgorzata Niedzińska (PG nr 2), Mateusz Mizerski (Szkoła Katolicka), Weronika Niewczas (PG nr 2), Aneta Nowosińska (SP nr 2), Anna Sacewicz (PG nr 127 w Warszawie), Paulina Topolska, 2 prace (PG nr 1), Iwona Wileńska (PG nr 1)

Źródło: zabki_w_moim_obiektywie_rozstrzygniecie_konkursu