Imieniny: Borysławy, makarego, Michała
Pogoda: Temperatura 13°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Aktualności

Panie I Panowie Zarządcy I Administratorzy

Panie I Panowie
Zarządcy I Administratorzy

Osiedli budynków mieszkalnych w Ząbkach

Powołując się na pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 7.03.2007 r. znak WINB WIK. PŁ7151-83/07 oparte na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrzynch i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, przypominamy o jego bezwzględnym obowiązywaniu.

  Przypominamy Wspólnotom Mieszkaniowym oraz Spółdzielniom Mieszkaniowym o konieczności przeprowadzenia w nadchodzącym okresie wiosennym okresowych kontroli o których mowa w art 62 Ustawy Prawo budowlane tj. m.in utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), w podległych wam budynkach w celu zapewnienia ich skuteczności i niezawodności dla bezpieczeństwa zamieszkującej społeczności.

  Coraz częściej spotykane zaniedbania, powodują groźne w skutkach, tragiczne wydarzenia (ostatnio w Nowej Hucie), zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, jak również znacznie niszczące mienie.

  W celu przybliżenia szczegółów zawartych w w/w piśmie MWINB umożliwamy zapoznanie się z nim.

Miejski Zakład Komunalny

Źródło: apel_do_zarzadcow_osiedli