Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Pogoda: Temperatura 20°C

MEGASUKCES ZĄBKOVII !!!!!

W rozgrywanym w dniach 14 - 17 paździer...

Nowe możliwości z Lokalnym Fun...

Minęło kilka miesięcy działalności Loka...

Darmowe porady prawne dla mies...

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że...

Organizacje pozarządowe

Spotkanie konsultacyjne dla NGO

Spotkanie konsultacyjne dla NGO

Zaproszenie

Zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji na spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego, które poświęcone będzie analizie projektu planu finansowego na rok 2016 w zakresie współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Zapraszam.


Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki
ds. współpracy z org. pozarządowymi
Krzysztof Krajewski

 

Spotkanie konsultacyjne dla NGO

Spotkanie konsultacyjne dla NGO

Zaproszenie

Zapraszam Państwa na spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego, które poświęcone będzie opracowaniu planu rzeczowego zadań oraz projektu planu finansowego na rok 2016 w zakresie współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki w dniu 27 października 2015r. (wtorek) o godz. 16.00. Tradycyjnie proszę o dostarczenie propozycji zadań przewidywanych do realizacji w roku 2016 wraz z prognozowanymi kosztami ich realizacji. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że zgodnie zapisami uchwały Nr XV/134/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024 - wydatki bieżące na 2016 rok powinny być na poziomie roku 2015, ponieważ brakuje dochodów na sfinansowanie wszystkich proponowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki

ds. współpracy z org. pozarządowymi

Krzysztof Krajewski

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 25 sierpnia 2015 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, mającej status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania z zakresu: wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzież

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 3 000,00 zł jest „Agrafka Agory” Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

Projekt  realizowany będzie w okresie 30 września – 15 grudnia 2015 r.

 

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU OFERTY

INFORMACJA

Realizując zapis art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Urząd Miasta Ząbki informuje:

W dniu 8 września 2015 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, mającej status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania z zakresu: wspierania działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 4 865,00 zł jest „Klub Świadomych Rodziców” polegający na organizacji dwóch kursów szkoły rodzenia, obejmującego tematykę laktacji, pielęgnacji dziecka, fizjoterapii oraz pierwszej pomocy.

Termin realizacji 1 października – 5 grudnia 2015 r.

 

REZYGNACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

REZYGNACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

  W dniu 17 września 2015 r. wpłynęła informacja Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, o odstąpieniu od realizacji projektu - Gra Miejska "Gdzie jest radny?"

 

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, mającej status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formach niekomercyjnych

Projektem przedstawionym do dofinansowania kwotą 1 500,00 zł jest zrealizowanie projektu – Gra Miejska „Gdzie jest radny?” opartej na scenariuszu opracowanym przez Fundację Batorego. Projekt realizowany będzie w okresie 3 września – 30 listopada 2015 r.

 

 

 

 

 

Protokół z dnia 22 czerwca 2015 r. z otwarcia ofert

które wpłynęły na konkurs dla organizacji pozarządowych, na dofinansowanie zadań publicznych, ogłoszony przez Burmistrza Miasta Ząbki w dniu 5 maja 2015 r.

 

1 2 3 ... 5 6 7   »